laodianying8 发表于 2018-4-16 20:13:56

无名英雄 朝鲜经典谍战连续剧


一部全景展现朝鲜战争宏大场面的历史巨作,一部风靡全国的朝鲜战争电影史诗。《无名英雄》 汇集了朝鲜所有的顶尖艺术家,以1952年朝鲜战争的最关键时刻为背景,浓墨重彩地刻画了南北朝鲜特工之间的殊死斗争。在所有战争惊险片里,《无名英雄》绝对称得上旷世杰作,在中国播映时曾经轰动一时。值得提示的是,这部作品不是电视连续剧,而是一部地地道道的电影,当然,这应该是世界上最长的一部电影了,由导演刘浩孙完成于上个世纪七八十年代之交。影片具有浓厚的惊险色彩,情节紧凑,一气呵成,极为流畅,跌宕起伏之处更是动人心魄。

朝鲜无名英雄01.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438102
朝鲜无名英雄02.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438219
朝鲜无名英雄03.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438228
朝鲜无名英雄04.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438426
朝鲜无名英雄05.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438430
朝鲜无名英雄06.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439610
朝鲜无名英雄07.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438502
朝鲜无名英雄08.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438551
朝鲜无名英雄09.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438576
朝鲜无名英雄10.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438669
朝鲜无名英雄11.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438715
朝鲜无名英雄12.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438755
朝鲜无名英雄13.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438774
朝鲜无名英雄14.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438796
朝鲜无名英雄15.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438831
朝鲜无名英雄16.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438878
朝鲜无名英雄17.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438912
朝鲜无名英雄18.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438937
朝鲜无名英雄19.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236438967
朝鲜无名英雄20.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439004
朝鲜无名英雄21.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439019
朝鲜无名英雄22.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439043
朝鲜无名英雄23.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439073
朝鲜无名英雄24.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439208
朝鲜无名英雄25.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439272
朝鲜无名英雄26.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439342
朝鲜无名英雄27.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439382
朝鲜无名英雄28.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439424
朝鲜无名英雄29.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439455
朝鲜无名英雄30.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439474
朝鲜无名英雄31.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439513
朝鲜无名英雄32.rm: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439547
朝鲜电影【无名英雄】插曲:无名之花.flv: https://laodianying8.ctfile.com/fs/16392519-236439548


页: [1]
查看完整版本: 无名英雄 朝鲜经典谍战连续剧